Ved import av næringsmidler er det viktig at alt dette forhåndsvarsles til mattilsynet.
Mattilsynet vil så gi et saksnummer tilhørende forhåndsinnmeldingen, og dette må opplyses til tollvesenet ved fortolling.

Ved enkelte næringsmidler påløper en RT-avgift (råvaretoll), av disse så kommer dette gjerne på tolldeklarasjonen etter at det har blitt dokumentert gyldig opprinnelseserklæring i et land som Norge har en handelsavtale med på det spesifikke produktet.
Råvaretoll er ment for å beskytte norsk landbruk, og dermed produksjonen her i hjemlandet vårt. Det er dermed ikke sagt at et varenummer skiller mellom det ene innholdet og det andre. For eksempel skal nudler inn på samme varenummer uavhengig av om det er laget på bakgrunn av hvete eller ris.
For å kunne nytte redusert toll på disse produktene, så må det søkes inn til landbruksdirektoratet med et utgangspunkt i et produktdatablad som viser i detalj alle råvarer oppført i prosentandel av total per enhet.
Det er derfor viktig å vite hva er en råvare?

Store Norske Leksikon kommer med følgende definisjon på råvarer:
” Råvarer, råstoff, varer som nyttes som grunnlag for industriell produksjon. ” Kilde: https://snl.no/råvarer

For eksempel kan sjokolade brukes til å lage sjokoladekake, men sjokoladen er allikevel ikke en råvare. Vi må derfor bryte helt ned til bestanddelene av sjokoladen som kakao, melk/melkepulver e.l.
Sjokoladen er altså et halvfabrikat, og ikke en råvare.

Er det verdt det?
Det er forskjell på satsene fra det ene varenummer til det andre, men tar vi utgangspunkt i 21.03.9099 Sauser og preparater for tillaging av sauser; tilberedte smaksstoffer; sennepsmel og tilberedt sennep – så får vi en RT-sats på hele 27,66 NOK per KG. Dette vil da si at om du selger soyasaus i butikken din, og du vil gjerne fylle opp lageret med en hel containerlast fra Asia, så kan dette bli meget kostbart for firmaet ditt og dine kunder og derfor vanskelig å drive en god butikk på dette produktet.
Får du din leverandør til å komme med et detaljert produktdatablad, så er det avhengig av hva som er i produktet av råvarer, men da kan RT-satsen bli returnert helt ned til så mye som 0,- NOK per kg om det ikke er noen råvarer i produktet som er i konkurranse med norsk produksjon som er.
I tillegg har gjerne disse tollnedsettelsene en gyldighet på opptil 3 år.
Så tilbyr du kanskje leverandøren litt for å skaffe produktdatabladet, betaler et selskap som Ofstad Konsult AS en liten sum for å søke på Deres vegne, og vipps så har du tjent på det ved neste forsendelse ved at RT’en har blitt redusert med betraktelig mye mer enn hva det har kostet firmaet Deres i å anskaffe denne tollnedsettelsen.

Ta kontakt med oss i dag, så kan vi sammen se på hvordan vi best kan bistå hverandre til felles lykke!


Leave Your Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *