Det er viktig å kontrollere at avsenderen er tillatt av EU å sende de varene Dere ønsker å bestille.
Ikke alle aktører på markedet er like flinke og seriøse som andre, og det er derfor veldig lurt at man finner ut av hvor man kan henvende seg for å finne ut av dette selv. Ovenfor de norske tollmyndigheter er det importøren selv som er ansvarlig for dette, så da kreves det at man setter seg inn i dette for å slippe unna å få produktene konfiskert i grensekontrollen.

Dette er en link til en liste med godkjente leverandører fordelt per land: https://webgate.ec.europa.eu/sanco/traces/output/non_eu_listsPerCountry_en.htm

Klikk inn på landet det ønskes bestilt fra, og så kommer det opp en boks:

Her gjelder det å finne lista som gjelder de type produktene Dere ønsker å få bestilt.

Det skal følge med noen sertifikater og dokumenter fra leverandørene når man bestiller animalske produkter som skal tilsikre at alt er i orden med produktet.


Leave Your Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *